Roganytt

Stort byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Kvia Byggtjenester AS som fredag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 33 millioner kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på 22 millioner kroner.

Fram til fredag var driften i Kvia Byggtjenester AS igangværende. Det ble i retten opplyst at selskapet har 45 ansatte.

Kvia Byggtjenester AS har holdt til i Koppholen i Sandnes. Firmaet omsatte for 26,8 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et ørlite negativt resultat.

I oktober i år gikk også Kvia Entreprenør AS konkurs.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 25. januar 2023.Nyeste fra Dagsavisen.no: