Roganytt

Transportfirma slått konkurs av ansatt som ikke fikk lønn

Klarte ikke å betale lønn til ansatte.

Det var en ansatt i firmaet Pakketrans AS som begjærte at Pakketrans AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et lønnskrav på 18.240 kroner pluss omkostninger.

Pakketrans AS har holdt til på Bryne og har drevet med varetransport. Firmaet omsatte for litt over elleve millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 321.000 kroner.

Styreleder i firmaet opplyste i retten at selskapet ikke har midler, og at driftskontoen er i minus.

Retten kom til at firmaets eiendeler er uoversiktlige og at inndrivelsen av utestående krav er usikkert. I retten erkjente styrelederen at firmaet er insolvent i dag, og erkjente også kravet fra den ansatte delvis. Skyldneren motsatte seg likevel at det ble åpnet konkurs.

«Framgangsmåten i konkursloven § 63 er fulgt, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 19. januar 2023.


Nyeste fra Dagsavisen.no: