Roganytt

Dagligvarebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Mekong Food AS som var i Sandnes tinghus torsdag og begjærte oppbud.

Butikken har holdt til i Stavangerveien i Sandnes og har solgt asiatiske dagligvarer.

I retten ble det anslått at den samlede gjelden er på 377.000 kroner og at butikkens aktiva har en verdi på 200.000 kroner.

Mekong Food AS omsatte for 3,5 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 278.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 20. januar 2023.Nyeste fra Dagsavisen.no: