Roganytt

Transportfirma ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 50 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.871.521 kroner i skyldig skatt og avgifter.

50-åringen har drevet et transportfirma i Stavanger som et enkelpersonforetak.

Mannen erkjente kravene delvis i rettsmøtet. Han forklarte seg om bakgrunnen for gjelden, og han mener at den reelt er omkring 1- 1,2 millioner kroner. Han ba om utsettelse av saken for å få ajourført regnskapet og undersøkt muligheten for betaling eller en betalingsavtale, men Skatteetaten motsatte seg utsettelse.

Retten kom til at den ikke skulle utsatte saken og at 50-åringen skyldte Skatteetaten minst én million kroner som det ikke stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot 50-åringen med intet til utlegg. Dermed ble det lagt til grunn at han er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. januar 2023.


Mer fra Dagsavisen