Roganytt

Tatt tre ganger for ruskjøring på fire måneder

Mann (45) ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 45 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

16. mai i år, omkring klokken 14.00 kjørte han vil på Forus til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham klokken 15.30 viste en påvirkning tilsvarende en promille på over 1,2.

30. august i år, omkring klokken 23.00, kjørte han bil på Lutsiveien mens han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av han omkring midnatt viste en promille tilsvarende en promille på over 1,2.

6. september i år, omkring klokken 13.40, kjørte han bil i Sandnes sentrum til at han var påvirket av amfetamin, GHB og narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham klokken 14.15 samme dag viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Samtlige kjøreturer fant sted uten at 45-åringen hadde gyldig førerkort.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsene og analyseresultatene. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har handlet som beskrevet i alle punktene i siktelsen. Han har erkjent at han hadde brukt illegale rusmidler før kjøringene, blant annet amfetamin og xanor, men at han følte seg i fin form. Retten mener han i alle fall har vært uaktsom med henhold til påvirkningsgraden. Kjøringene uten gyldig førerkort skjedde forsettlig», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 64 dager og 50.000 kroner i bot.

Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett i tre år og seks måneder.