Roganytt

Frisørsalong ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Ziggys Frisør AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 415.009 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Ziggys Frisør AS har holdt i Vikevåg på Rennesøy og omsatte for 737.000 kroner i 2020.

Ziggys Frisør AS erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det nevnte beløpet, og muligens noe mer. Skyldneren opplyste at eiendelenes samlede verdi er omkring 20.000 kroner og sin samlede gjeld til omkring 500.000. Fram til onsdag var virksomheten er igangværende.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble videre den 24.08.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 20. januar 2023.