Roganytt

Storkiosk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Gabbis Storkiosk AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Gabbis Storkiosk AS har holdt til i Julebygda i Sandnes og opplyste å ha en samlet gjeld på 152.000 kroner.

Det ble også opplyst at kiosken ikke har noe aktiva og at den har hatt fire ansatte.

Kiosken omsatte for litt over 1,3 millioner kroner i fjor og fikk samme år et negativt resultat på 203.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 19. januar 2023.