Roganytt

Massasjested har gått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Tarathai AS som mandag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Tarathai AS har drevet med massasje og har holdt til i Madlakrossen.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 400.000 kroner og at firmaet ikke har noe aktiva av verdi. Tarathai AS har hatt fem ansatte og omsatte for nesten to millioner kroner i fjor. Firmaet fikk et negativt resultat før skatt på 538.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 19. januar 2023.