Roganytt

25,25 meter linkmodulvogntog fikk bruksforbud

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Blant annet ble det lagt vekt på vektkontroll, teknisk tilstandskontroll, kabotasje kjøring, ADR kontroll, kjøre- og hviletidskontroll og lastsikring.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én Type 3 modulvogntog, også kalt 25,25 meter linkmodulvogntog, fikk bruksforbud på grunn av dårlige sporingsegenskaper.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Foretaket fikk 4450 kroner overlastgebyr og sjåføren måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av gjenstander som hindrer sikt.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.Nyeste fra Dagsavisen.no: