Roganytt

Stoppet ikke i kontroll – sjåfør ble innhentet og anmeldt på stedet

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikt.

Én vogntogsjåfør fikk gebyr for to dekk som var slitt under minimumskravet på 5 millimeter.

Én utenlandsk fører stoppet ikke for kontrollen, men ble innhentet og ført tilbake til kontrollstedet. Fører ble anmeldt på stedet.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fire sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet kjøretid, døgnhvil og manglende pauser.

Én personbil ble avskiltet på grunn av manglende PKK og omregistrering.

Én varebil ble avskiltet på grunn av manglende PKK og forsikring.

Ett tankvogntog med farlig gods fikk bruksforbud på grunn av ugyldig godkjenningsattest.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene


Nyeste fra Dagsavisen.no: