Roganytt

Må betale 70.000 kroner etter at han ble stoppet av politiet i Vågsgata

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 50 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

29. september i år, omkring klokken 16.20, kjørte han bil i Vågsgata i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av klokken 16.59 viste at han hadde en promille på 0,89, noe som tilsvarer en promille på 1,78.

Kjøringen fant også sted uten at mannen hadde gyldig førerkort.

«I denne sak legger retten til grunn i skjerpende retning den høye promillen. Det forhold at siktede kjørte uten gyldig førerkort skal også vektlegges i skjerpende retning. I formildende retning vektlegges at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse. Retten finner at straffen kan settes til fengsel i 28 dager som foreslått av påtalemyndigheten», heter det i dommen.

Retten kom også til at han skulle dømmes til å betale en bot tilvarende en og en halv gang brutto månedsinntekt. Dermed ble boten 70.000 kroner.