Roganytt

Butikk i kjøpesenter gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Monica H H AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Monica H H AS er det juridiske navnet bak blomsterbutikken Floriss Bystasjonen som har holdt til i Bystasjonen i Sandnes.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 132.678 kroner og at det ikke finnes noe aktiva i selskapet.

Blomsterbutikken omsatte for 2,9 millioner kroner i fjor og fikk samme år et negativt resultat på 457.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. januar.