Roganytt

Nektet å fjerne is, kjørte av gårde og ble anmeldt

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland mandag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én varebil fikk bruksforbud på grunn av overlast, føreren fikk 3000 kroner i overlastgebyr og måtte omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon.

Én sjåfør fikk gebyr på 14000 kroner på grunn av manglende vinterdekk.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av defekte bremser og fikk gebyr for sju dekk som var slitt under minimumskravet på fem millimeter.

Én sjåfør ble anmeldt på grunn av at han nektet å fjerne is fra kjøretøyet. Anmeldelsen går ut på at sjåføren valgte å forlate kontrollplassen uten fjerne isen fra kjøretøyet.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk gebyr på grunn av brudd på døgnhvil og pause. Fem sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet kjøretid, døgnhvil og manglende pauser.

To personbiler ble avskiltet på grunn av manglende PKK.

Én personbil fører fikk 3000 kroner i gebyr på grunn av ulovlig bruk av prøvekjennemerke og ikke forskriftsmessig plassering av kjennemerker.

Seks kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på sju kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.


Nyeste fra Dagsavisen.no: