Roganytt

Entreprenørfirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at Haugaland Totalentreprenør AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 716.128 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Firmaet opplyste i retten å ha en samlet gjeld på omkring 1,2 millioner kroner, samtidig som selskapet ikke eier noe særlig.

Haugaland Totalentreprenør AS omsatte for nesten 2,8 millioner kroner i fjor og fikk samme år et resultat på 45.000 kroner. Firmaet har hatt fire ansatte.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren uten tilfredsstillende dekning 23.08.2022, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Begjæringen innkom 20.09.2022. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 4. januar 2023.
Nyeste fra Dagsavisen.no: