Roganytt

Kjøkkenbutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Forus Kjøkken AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 780.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 10.000 kroner.

Forus Kjøkken AS er selskapet som har stått bak butikken Designa Sandnes som har holdt til i Luramyrveien 1 i Sandnes.

Butikken omsatte for 11,9 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 603.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. januar 2023.