Roganytt

Fem personbiler ble avskiltet i kontroll

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted ved Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Foretaket fikk 3335 kroner i overlastgebyr og sjåføren måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Ett vogntog med farlig gods fikk bruksforbud grunnet manglende merking.

Ett breie vogntog fikk kjøreforbud inntil midnatt på grunn av kjøring i forbudt tidsrom.

Fem personbiler ble avskiltet på grunn av manglende PKK (periodisk kjøretøykontroll).

Én varebil ble avskiltet på grunn av manglende PKK.

Én sjåfør ble anmeldt på grunn av kjøring med inndratt førerkort.

Én sjåfør med stjålet henger ble anmeldt og hengeren ble avskiltet.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Tre sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet manglende pauser.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på syv kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport / mangellapp med frist for utbedring av feilene.