Roganytt

Stort byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Nse Bygg AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Nse Bygg AS er et datterselskap i Nse Gruppen AS og har holdt til i Finnestadsvingen i Dusavika i Stavanger.

Byggefirmaet omsatte for over 52 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på over 22 millioner kroner. Nse Bygg AS er oppført på proff.no med 27 ansatte.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. desember i år.
Nyeste fra Dagsavisen.no: