Roganytt

Entreprenørfirma konkurs med en gjeld på 82 millioner kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Kvia Entreprenør AS som mandag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 82 millioner kroner og at selskapets anslåtte verdier er på ti millioner kroner.

Kvia Entreprenør AS omsatte for litt over 217 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat før skatt på 9,7 millioner kroner. Firmaet har holdt til på Nærbø og fram til mandag var virksomheten igangværende med 32 ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. november.
Nyeste fra Dagsavisen.no: