Roganytt

Slått konkurs av ansatt

Fikk ikke utbetalt feriepenger.

Det var en tidligere ansatt som begjærte at Park & Fly AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var at vedkommende hadde hatt et ansettelsesforhold i firmaet og ikke fått utbetalt feriepenger.

Firmaet har drevet med flyplassparkering og har holdt til på Røynebergsletta på Forus. Park & Fly AS omsatte for 331.000 kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 57.000 kroner før skatt.

«Saksøkerens framstilling legges til grunn. Retten antar at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte i størrelsesorden som angitt og som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunnlag for å anta at saksøkte kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at problemene er midlertidige. Saksøkte antas å være insolvent, og vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge i henhold til konkursloven § 60, jf. § 61 og § 63, finnes etter dette å være til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.