Roganytt

Vogntog fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn E 39 på tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Et vogntog ved Sola Golfbane fikk bruksforbud på grunn av at lasten hadde forskjøvet seg og holde på falle ut. Føreren måte omlaste på nytt kjøretøy.

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av at det var for langt.

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av utstikkende gods foran.

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av manglende lengde merking.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk 15.000 kroner i gebyr til sammen for flere overtredelser. Fem sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet manglende døgnhvil og pauser.

Fem kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på seks kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Det ble også holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Resultatet her var følgende:

Dokumentkontrollen viste mangler på vognkortet til et kjøretøy.

To vogntog fikk kjøreforbud for kjøring med overlast.

De ble gitt bruksforbud på diverse kjøretøy på grunn av lys montert i frontrute pluss sikthindrende gjenstander og feilmerket kjøretøy som kjørte spesialtransport.

Det ble også gitt et gebyr på 8000 kroner for manglende autopassavtale.

En personbil ble avskiltet på grunn av manglende PKK (periodisk kjøretøykontroll).