Roganytt

Ble avskiltet på stedet

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Tre vogntog ble kontrollert i bremseprøven under kontrollen, to av de kontrollerte tilhengerne hadde mangler på bremsesystemet og må på verksted for og utbedre feilene innen en gitt frist.

Tre spesialtransporter fikk bruksforbud for kjøring i forbudt tidsrom, kjøring med slik transport er forbeholdt ukedagene.

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid med alt i orden.

To personbiler ble avskiltet for manglende PKK kontroll (periodisk kjøretøykontroll).

To vogntog fikk bruksforbud for manglende sikring av gods.