Roganytt

Transportfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med transport.

Det var SAM Transport og Konsulent AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at SAM Transport og Konsulent AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret et styre som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16-15 (1) nr. 2 til stede.

SAM Transport og Konsulent AS har holdt til på Jørpeland og har drevet med godstransport på vei.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. november i år.