Roganytt

Må betale bot på 90.000 kroner

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 53 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

3. april i å kjørte han bil til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, og med det som bakgrunn fant retten det bevist at 53-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

53-åringen ble dømt for samme type overtredelse i Sør-Rogaland tingrett 20. april i år.

«Siden forholdet han nå domfelles for ble begått før nevnte dom av 20.04.2022, kommer straffeloven § 82 til anvendelse. Straffeutmålingen i vår sak må da ta hensyn til at den ruspåvirkede kjøringen som siktede nå domfelles for, kunne vært pådømt ved forrige domfellelse», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til en fellesstraff med den tidligere dommen.

Når det gjelder straffeutmålingen skriver retten følgende:

«I denne saken er det skjerpende at siktede har kjørt med gjentatt promille, og det er skjerpende at han har kjørt over en lang strekning. Skadepotensialet har utvilsomt vært stort og sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende».

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 36 dager der han får fradrag for 21 dager som han allerede har sonet fra den forrige dommen.

Han ble også dømt til å betale en bot på 90.000 kroner og mistet førerretten i fire år.Nyeste fra Dagsavisen.no: