Roganytt

Kjørte uten førerkort – ble avslørt av bilder fra overvåkingskamera

Bilder fra overvåkingskamera viste at det var mannen som kjørte bilen.

63-åringen erkjente seg skyldig da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

20. mai i fjor, omkring klokken 12.40, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

63-åringen forklarte i retten at han som følge av en operasjon hadde vondt i kneet. Han valgte derfor å kjøre til nærbutikken i stedet for å gå denne dagen til tross for at han ikke hadde gyldig førerrett.

Retten kom til at tilståelse underbygges av en illustrasjonsmappe med stillbilder fra overvåkingskamera på den aktuelle dagligvarebutikken som viser 63-åringens bil kjøre inn på parkeringsplassen umiddelbart før han går inn i butikken, og at bilen forlater parkeringsplassen umiddelbart etter at han har forlatt butikklokalene.

«Tiltalte bekreftet at det var hans bil på stillbildene. Det vises også til utskrift fra Autosys som bekreftet at tiltalte ikke hadde gyldig førerrett», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten viste til at dette var sjette gangen 63-åringen kjører bil uten førerkort siden 2010.

«Tiltalte har konsekvent og hyppig kjørt uten gyldig førerkort over lengre tid. Det samlede handlingsmønsteret viser vedvarende og total mangel på respekt for veitrafikklovgivningen, slik at både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det nå må reageres med ubetinget fengsel eller betinget fengsel og bot», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på tilståelsen hans, og ikke minst at saken var blitt gammel.

Dermed ble han dømt til betinget fengsel i 18 dager og 16.000 kroner i bot.