Roganytt

Tatt etter å ha kjørt i 132 km/t

Ble stoppet av politiet som hadde kontroll.

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. juli i år, omkring klokken 22.30 kjørte han bil på Fv 444 ved Skeiane. Her målte politiet farten hans til 132 kilometer i timen, til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen fra politiet og logg fra fartsmålingen.

Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 25-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

Rettspraksis er at det skal reageres med samfunnsstraff ved en hastighet på 130 km/t i 80-sone.

«Retten kan ikke se noen grunn til å fravike dette utgangspunktet. Selv om det var skjerpende at siktede hadde en passasjer i bilen, fant kjøringen sted på et tidspunkt hvor det normalt er liten trafikk. Siktede forklarte selv at det ikke var andre biler på veien i det aktuelle tidsrommet. Det er ikke opplyst om forhold som skulle tilsi at det forelå vanskelige kjøreforhold eller andre forhold ved kjøringen som tilsier en skjerpelse av straffen», heter det i dommen.

Retten kom også til at 26-åringen skulle ha noe strafferabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble han dømt til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

Han mistet også førerretten i ni måneder regnet fra den 20. juli i år. Han må avlegge praktisk førerprøve for å få førerretten tilbake.