Roganytt

Mann mistet førerkortet i Eiganestunnelen

Politiet hadde laserkontroll.

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. august i år, omkring klokken 22.01, kjørte han bil i Eiganestunnelen. Her ble farten hans målt til 127 kilometer i timen, til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, og viste til anmeldelsen, illustrasjonsmappe med bilde av målingen på laseren samt logg.

Dermed fant retten det bevist at 42-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med nødvendig grad av skyld.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og en bot på 13.500 kroner.

Han ble også fradømt førerretten i åtte måneder og må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.