Roganytt

Innehaver av byggefirma førte ikke regnskap

Førte ikke fullstendig regnskap forut for konkurs.

36-åringen erkjente straffskyld for den ene posten i tiltalen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Fra 1. november 2019 fram til enkeltpersonforetaket hans gikk konkurs i juni i fjor unnlot han delvis å føre eller sørge for å få ført fortløpende og fullstendig regnskap for virksomheten. Omsetningen i perioden er beregnet til 1.749.369 kroner.

Retten kom til at tilståelsen styrkes av konkursinnberetningene og forklaringen til bostyrer.

«Tiltalte var klar over at han unnlot å føre et fortløpende og tilstrekkelig regnskap for virksomheten og har således handlet forsettlig. Vilkårene for straff er til stede og han dømmes for overtredelse av straffeloven (2005) § 392, jf. bokføringsloven § 4», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom også til at han fortsatte å jobbe uten å gi timelister til bostyrer for arbeid utført i juni i fjor. Ifølge tiltalen var opplysningene nødvendige for at bostyrer skulle kunne fakturere 85.250 kroner tilhørende boet.

Retten kom til at passende utgangspunkt for den samlede straffen er fengsel i 30 dager. Samtidig ble det også lagt vekt på at han har kommet med en uforbeholden tilståelse av den ene posten i tiltalen.

Aller mest la retten vekt på personlige forhold og kom til at han skulle dømmes til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Den subsidiære straffen er fengsel i 27 dager.

Han ble også dømt til å tåle inndragning av 7000 kroner til staten.