Roganytt

Firma som har drevet med utleie gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Lien Utleie AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.687.879 kroner og selskapets aktiva har en anslått verdi på 138.000 kroner.

Lien Utleie AS har drevet med utleie av vannscootere, båter, tilhengere, biler og hageredskap. Firmaet har også drevet med traffikdirrigering og gartnerarbeid.

Lien Utleie AS omsatte for 4,3 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 792.000 kroner før skatt. Firmaet er oppført på proff.no med 33 ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 2. november.