Roganytt

Firma som har drevet med båtutstyr gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Båtkalesjer AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Båtkalesjer AS har holdt til på Randaberg og har drevet med reparasjoner av båtkalesjer og båtputer, samt vært forhandler for en rekke ferdigsydde kalesjer til en rekke båter.

Firmaet omsatte for litt over 2,4 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat før skatt på 33.000 kroner.

Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. november.
Nyeste fra Dagsavisen.no: