Roganytt

Utested gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Bar Bache AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Utestedet har holdt til i Øvre Holmegate i Stavanger og omsatte i 2020 for litt over 2,6 millioner kroner.

Bar Bache ble åpnet i 2008 og var i starten en konjakkbar. Utestedet er oppført på proff.no med sju ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunder er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29, november.