Roganytt

Ble stoppet av politiet etter at han hadde kjørt i 134 kilometer i timen

Ble stoppet av politiet som hadde kontroll.

Den 24 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. august i år, omkring klokken 13.27, ble han stoppet av politiet i Valle i Setesdalen etter å ha kjørt bil i 134 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen. Kjøringen fant også sted til tross for at 24-åringen ikke gyldig førerkort for bilen han kjørte.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, og viste blant annet til anmeldelsen for trafikklovbrudd og loggskjema for trafikkontroll, samt utskrift fra Autosys.

Med dette som bakgrunn fant retten det bevist at 24-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, at han har handlet med tilstrekkelig skyld og at vilkårene for straff var oppfylt.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager, hvor den subsidiære straffen settes til 18 dagers fengsel.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 24-åringen tidligere er bøtelagt og dømt for veitrafikklovbrudd. I formildende retning ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. I tillegg ble han også idømt sperrefrist for erverv av førerrett i åtte måneder regnet fra den 19. august i år.