Roganytt

Firma som har drevet med sjømat gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Eir Of Norway AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Eir Of Norway AS har holdt til i Ipark i Stavanger og har drevet med salg av luksusprodukter av tørket rød sjøpølse, blant rettet mot markedet i Asia.

Firmaet omsatte for 801.000 kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 1,6 millioner kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november.