Roganytt

Byggefirma med forsvunnet innehaver slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 313.790 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Mannen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak.

«Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er forsøkt forkynt for skyldneren på det vis som er mulig, både ved personlig oppmøte på hjemsted, og levering på oppgitt hjemsted og dessuten sendt per e-post. Stevnevitne har ved forkynningen også vært i kontakt med huseier. Begjæringen og innkallingen anses lovlig forkynt ved at det ved dette er gjort tilstrekkelig for å komme i kontakt med saksøkte», heter det i kjennelsen

Retten kom til at det ikke er holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og la denne til grunn. Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», skiver Sør-Rogaland tingrett.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.