Roganytt

Transportfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Qtr1 AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 14,4 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 6,2 millioner kroner. Fram til tirsdag var også virksomheten igangværende og firmaet har hatt 33 ansatte.

Qtr1 AS het inntil nylig Quick Transport AS og har holdt til på Bryne.

Transportfirmaet omsatte for 34,5 millioner kroner i 2020 og fikk samme år en negativt resultat på litt over én million kroner.

Qtr1 AS var begjært konkurs av Skatteetaten med rettsmøte som skulle ha vært avholdt i Jæren tinghus 30. september. I stedet valgte de selv å melde oppbud.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 16. november.