Roganytt

Gravemaskinfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma.

Det var Solveig Grav og Grus AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Solveig Grav og Grus AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16-15 (1) nr. 4 til stede.

Solveig Grav og Grus AS har holdt til i Stavanger og har drevet med grunnarbeid.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. november.