Roganytt

Byggefirma ble tvangsoppløst

Slutt for byggefirma.

Det var Staut Bygg AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det er at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Staut Bygg AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. november.