Roganytt

Forsto ikke at det var en sivil politibil som lå bak ham

Mann ble tatt for å ha kjørt for fort.

Den 19 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

25. september i fjor, omkring klokken 20.20, kjørte han motorsykkel på Stangelandsvegen i Klepp.

Her foretok en sivil politibil en gjennomsnittsmåling av farten hans på en strekning over 3374 meter.

På denne strekningen ble gjennomsnittsfarten hans målt til 110,73 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

«Tiltalte har i retten forklart at han ble stresset, redd og ukomfortabel da han fikk en bil bak seg. Han forsto ikke at det var en sivil politibil som lå bak han. Han forklarte også at han ble blendet av bilens lys via motorsykkelens speil, og at bilen lå veldig nærme han. Retten tillegger ikke denne forklaring vekt i formildende retning. Videoen av gjennomsnittsmålingen viser at politibilen lå langt bak under selve fartsmålingen, og i perioder ikke hadde øyekontakt med tiltalte. At politibilen på et tidligere tidspunkt har lagt nærme motorsykkelen vektlegges ikke i straffeutmålingen», heter det i dommen.

I formildende retning la retten vekt på 19-åringens tilståelse og at saken var blitt gammel.

Straffen ble 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han mistet også førerretten i 12 måneder fra den 25. september i fjor og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.