Roganytt

Hadde nesten 270 gram hasj

Mann ble oppsøkt av politiet.

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. august i år i Pedersgata, og i en bolig på Storhaug, oppbevarte han til sammen litt under 270 gram hasj.

I tiltale står det omkring 270 gram hasj, i retten ble det presisert at var noen gram mindre enn dette.

Retten fant det bevist at 45-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det foreligger en spredningsfare ved oppbevaring av en slik mengde hasj.

Samtidig la retten vekt på at han hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

«Tilståelsen har medført prosessøkonomiske besparelser ved at forholdet kunne iretteføres som tilståelsesdom. I tillegg har imidlertid tilståelsen også lettet etterforskningen i saken. Siktede tilsto umiddelbart at han hadde hasj på seg da han ble oppsøkt av politiet, og han forklarte uoppfordret at han hadde hasj i leiligheten, og hvor de ville finne den. Dette gjorde han før det var snakk om en eventuell ransaking av hans bopel», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 55 dager.