Roganytt

Byggefirma ble tvangsoppløst

Slutt for byggefirma.

Det var Gregor Bygg Nosowski AS som torsdag ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Gregor Bygg Nosowski AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 til stede.

Gregor Bygg Nosowski AS har holdt til på Storhaug i Stavanger og omsatte for litt over to millioner kroner i 2019.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november.