Roganytt

Burgersted ble tvangsoppløst

Helt slutt for gatekjøkken.

Det var firmaet Solakrossvegen 31 AS som ble torsdag ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Solakrossvegen 31 AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 til stede.

Solakrossvegen 31 AS har drevet burgerstedet Birger Sola.

Solakrossvegen 31 AS omsatte for 287.000 kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på 199.000 kroner.

I 2018 omsatte Solakrossvegen 31 AS for nesten 2,9 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt på litt over én million kroner.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november.