Roganytt

Spisested ble tvangsoppløst

Helt slutt for spisested.

Det var Sofra Bistro AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Sofra Bistro AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 til stede.

Sofra Bistro AS har holdt til på Nytorget i Stavanger. Spisestedet omsatte i 2019 for 594.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 173.000 kroner.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. november.

Nyeste fra Dagsavisen.no: