Roganytt

Regnkapsfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med regnskap.

Det var Gausel Regnskap AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Gausel Regnskap AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed kom retten til at vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 3 var til stede.

Gausel Regnskap AS har holdt til i Boganesveien i Stavanger og omsatte for litt over én million kroner i 2020.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november i år.