Roganytt

Grønnsaksbutikk ble tvangsoppløst

Slutt for butikk som har drevet med grønnsaker.

Det var firmaet Norsk Grönnsaksbutikk AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Norsk Grönnsaksbutikk AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret et styre som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 2 til stede.

Norsk Grönnsaksbutikk AS omsatte for litt over 1,5 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 172.000 kroner.

Butikken har holdt til i Boganesveien i Stavanger.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. november.