Roganytt

Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Fa-Byggservice AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Oppbudet var besluttet av styret i firmaet og retten kom til at begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven § 66 annet ledd.

Fa-Byggservice AS har holdt til på Mariero i Stavanger.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. november.

Nyeste fra Dagsavisen.no: