Roganytt

Slått konkurs med en gjeld på 1.716.447 kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at Sunde Bygg Proff AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.716.447 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Selskapet erkjente å skylde det aktuelle beløpet i rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus.

Sunde Bygg Proff AS har holdt til i Bretlandsgata i Stavanger og ble etablert sommeren 2020.

«Det ble den 1. mars 2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent, noe selskapet selv erkjenner og underbygger med opplysninger om selskapets økonomi. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november i år.
Nyeste fra Dagsavisen.no: