Roganytt

Må betale 16.000 kroner for å ha kjørt bil uten førerkort

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 54 år gamle mannen fra Jæren erkjente seg skyldig etter siktelsen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

16. august i år, omkring klokken 05.50, kjørte han bil på Fv 444 i Sandnes til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

«Riktigheten av skylderkjennelsen underbygges av øvrige opplysninger i saken, inkludert opplysninger i anmeldelsen om at siktede ble stanset bak rattet den aktuelle dagen og utskrift fra AutoSys som viser at siktede ikke hadde gyldig førerkort på dette tidspunktet. Retten er etter dette ikke i tvil om at siktede kjørte bil uten gyldig førerkort med vilje. Vilkårene for å pådømme saken som tilståelsesdom er oppfylt og retten mener slik pådømmelse er ubetenkelig», heter det i dommen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager, men retten kom til at dette var for strengt.

«Siktede skal nå straffes for kjøring uten gyldig førerkort for syvende gang. De seks foregående forholdene ble avgjort med forelegg i perioden 1997 – 2014 før det var et lengre opphold uten nye tilsvarende forgåelser inntil siktede begikk et nytt tilfelle – det syvende – i august 2022», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la også retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Etter en samlet vurdering kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 16.000 kroner.