Roganytt

Lastebilsjåfør anmeldt for å ikke ha stoppet for kontroll

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av at den var for bredt.

En Fører ble anmeldt på grunn av at tivoli tilhengerredskap var uten lys i mørket.

En lastebil ble avskiltet på grunn av manglende forsikring og omregistrering.

En sjåfør ble anmeldt for å ikke ha stoppet for kontroll.

En lastebil ble avskiltet på grunn av kjøring med årsprøvekjennemerke, når kjøretøyet var registrert. Lastebilsjåføren ble anmeldt for forholdet.

To vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. En sjåfør fikk overlastgebyr og begge måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet manglende pauser.

Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet fiskeavrenning.

En sjåfør fikk kjøreforbud og gebyr på 4000 kroner. På grunn av ugyldig yrkeskompetansebevis. En annen sjåfør tok over videre kjøring av transporten.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fire kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.
Nyeste fra Dagsavisen.no: