Roganytt

Hadde vært i bryllup og drakk to pils – ble tatt med 1,92 i promille

Var litt forvirret og kjørte på fortauskant.

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Egersund tinghus.

I juni i år kjørte han bil i Egersund til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham samme natt viste at han hadde en promille på 1,92.

25-åringen forklarte i retten at han i løpet av dagen/kvelden hadde vært i bryllup, og at han i løpet av festen hadde drukket to pils.

Han dro fra festen rundt midnatt, og følte seg da ikke beruset. Han kjørte bil fra festen, gjennom Egersund. Ifølge 25-åringen er han ikke så kjent i Egersund og var litt forvirret med tanke på hvor han skulle kjøre. I den forbindelse kjørte han på en fortauskant, og bilen fikk skade. 25-åringen forklarte i retten at han syns at promillen er høy, ut fra at han kun drakk to pils, men at han derimot drakk han mye alkohol dagen før bryllupet.

«Siktede aksepterte i retten resultatet fra blodprøveanalysen. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han minst har handlet uaktsomt. Vilkårene for straff er derved oppfylt», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom til at det var skjerpende at 25-åringen hadde kjørt bil med svært høy promille og at dette hadde ført til en ulykke. Retten fant det også skjerpende at kjøringen hadde funnet sted i et sentrumsnært område. Samtidig fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 28 dager og 49.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.