Roganytt

Ble ilagt bruksforbud og avskiltet på stedet

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted fredag og var todelt. Den ene delen av kontrollen var en mobil kontroll på Nord-Jæren hvor søkelyset lå på vektkontroll av anleggsbiler/tippbiler. Den andre delen av kontrollen var på Krossmoen kontrollstasjon hvor det ble gjennomførte kontroll som normalt.

Følgende mangler ble avdekket under kontrollen:

Åtte tunge kjøretøy og ett lett kjøretøy fikk pålegg om omlasting til lovlig vekt før videre kjøring var tillatt.

Fire transportører fikk gebyr for overlast på henholdsvis 30.000 kroner, 6050 kroner, 6500 kroner og 2450 kroner.

Ett tungt kjøretøy fikk pålegg om utbedring av sikthindrende gjenstander før videre kjøring var tillatt.

Ett tungt kjøretøy og ett lett kjøretøy fikk pålegg om å sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring var tillatt.

Én fører av varebil med tilhenger ble anmeldt til politiet for kjøring uten førerrett for aktuell klasse.

Én personbil fikk bruksforbud grunnet mangler ved omregistrering. Forholdet ble utbedret på stedet og føreren fikk fortsette turen når forholdet var utbedret.

Ett tungt kjøretøy og to lette kjøretøy ble ilagt bruksforbud og avskiltet på stedet da fristen for periodisk kjøretøykontroll var utløpt.

Ett lett kjøretøy fikk tekniske mangler med krav til etterkontroll når manglene er utbedret.