Roganytt

Ansatt fikk ikke lønn og feriepenger – slo firmaet han jobbet i konkurs

Fikk ikke lønn og feriepenger.

Det var en ansatt i firmaet Roadbridge Norway AS som begjærte at firmaet ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 306.077 kroner som har sin bakgrunn i lønn for 2022, samt feriepenger.

Ingen fra Roadbridge Norway AS møtte i rettsmøtet som ble holdt i Sandnes tinghus, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær-

Roadbridge Norway AS har holdt til på Klepp, har drevet med grunnarbeid og omsatte i 2020 for 6,8 millioner kroner. Resultatet samme å var et negativt beløp på 2,9 millioner kroner før skatt.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren på lønn og feriepenger som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten viser til at morselskapet i Irland er tatt under insolvensbehandling i Irland og at de involverte i det norske selskapet er opplyst å være oppsagt i denne forbindelse. Styreleder i selskapet har tidligere erkjent overfor saksøker at selskapet er insolvent», heter det i kjennelsen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 1. november.